Skip to content

Categories:

Polski

Domowej roboty ładunek odłamkowy Jose Narro

:Grecja Wogniu

14 kwietnia 2014 – Meksyk – Jose Narro, rektor UNAM (Narodowy Uniwersytet Meksyku), największej uczelni wyższej w kraju, otrzymuje przesyłkę zawierającą domowej roboty ładunek odłamkowy. W towarzyszącym atakowi obszernym komunikacie czytamy m. innymi: „Narro to jedna z wielu osób publicznych, które napędzają zdecydowaną większość projektów naukowych i technologicznych w kraju i poza nim, przyczyniając się do utrwalania systemu techno-industrialnego, który niszczy dziką przyrodę i wyzyskuje człowieka”.


 

Indywidualiści Zmierzających w stronę Dzikości (Deklaracja 3)

:Grecja Wogniu

Dalszy rozwój Technologii tylko pogorszy istniejącą sytuację.

Im bardziej system się rozrośnie, tym bardziej katastrofalne okażą się przyszłe skutki jego upadku.

Dochód uzyskany bezpośrednio przez rozwój nanotechnologii wzrósł o 42% pomiędzy rokiem 2006 a 2011 i ustabilizował się na koniec 2011 na poziomie 19 bilionów dolarów. (A) To tylko jeden fakt pokazujący, że są oni (naukowcy, pracownicy naukowi) ślepi na niszczycielski postęp nanotechnologii, a nacisk na jego dalszy rozwój w Meksyku zwiększa się.

Jak to zostało wcześniej stwierdzone (B, C), pozycja tego kraju (Meksyku – przyp. Y.) razem z Brazylią jest najlepszym miejscem do prowadzenia szeroko rozumianych inwestycji w nanotechnologię na obszarze całej Ameryki Łacińskiej. Dlatego też, na tutejszych Uniwersytetach pojawiło się wiele zajęć i kursów dotyczących tej problematyki. Kieruje się je do osób, które nie tylko chcą „posiadać papier” i wyższe wykształcenie, ale przede wszystkim chętnie poświęcą się pracy nad rozwojem nanotechnologii, osiągając tym samym cele zamierzone przez System: Totalną Dominację wszystkiego, co (pozornie) pozostaje wolne i (nie) kontrolowalne.

Bliska przyszłość:

Zatrzymajmy się na moment i chwilę pomyślmy. Jakie są prawdziwe zamierzenia oraz cele naukowców zaangażowanych w technologiczną nanorewolucję (D)? Wielu z nich bowiem twierdzi, że nanotechnologia pomoże Ludzkości. Ale zagłębiając się w tą pozornie prostą odpowiedź, widoczne stają się potrzeby psychologiczne, które możemy nazwać potrzebami sybstytowymi. Odnoszą się one zbiorczo (E) do tych wszystkich działań i aktywności, które mają mieć jedynie pozorny koniec i zostać pozornie zakończone. Wspomniani naukowcy twierdzą też, że są w stanie stworzyć np. „węglowe nanorurki”, które ułatwią życie współczesnemu człowiekowi, jednakże większa część z nich robi to, ponieważ czuje się psychiczne uzależniona od dziedziny nauki, którą reprezentują, a deklaratywne „ułatwianie życia” Ludzkości nie ma z tym nic wspólnego – zaś podstawowy cel to osobista, zawodowa realizacja. To prowadzi w efekcie do wniosku, że zdecydowana większość współczesnych naukowców i naukowych instytucji realizuje swoje partykularne interesy (wymienione potrzeby substytutowe – przyp. Y.), instrumentalizując w ten sposób hasła pro publico bono.

Kontynuując ten wątek, w Meksyku pracuje około 650 nanonaukowców i ta liczba konsekwentnie rośnie; co więcej do niej corocznie trzeba dodać kolejne rzesze młodych, zamierzające kształcić się w tejże dziedzinie wiedzy. Poszczególne czynniki (opisane w powyższym akapicie oraz przypisie F) skutkują swoistym rodzajem zobligowania młodych ludzi do zgłębiania tego rodzaju wiedzy, przy czym występujące już obecnie (i w przyszłości) negatywne skutki jej implementacji w życie społeczne są skutecznie i całościowo skrywane przed opinią publiczną. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Harold Kroto stwierdził, że „wszystkie rządy europejskie oraz rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczają olbrzymie środki publiczne na rozwój nanotechnologii a jednocześnie na ukrywanie tegoż faktu.” Powiedział on również: „jeżeli moglibyśmy cofnąć się do roku 1910, moglibyśmy uniknąć rozwoju przemysłu chemicznego, a tym samym powstania napalmu i broni atomowej” (H). W tym wypadku Harold jednoznacznie stwierdza, że ekologiczne i humanitarne katastrofy wieku XX są najlepszym dowodem na to, do czego doprowadzić może przemysł chemiczny. A kto jest w stanie stwierdzić do czego doprowadzi nanotechnologia – jeżeli odkryje wszystkie tajniki sztucznego życia? Część naukowców zdała już sobie sprawę z katastrofalnych konsekwencji fuzji nanotechnologii, sztucznej inteligencji z mikroskopowej wielkości elektroniką i robotyką.

Rosnąca w tempie akceleracja Technologii doprowadzi do powstania nanocyborgów, które będą w stanie dokonywać niekontrolowanej i automatycznej (auto)replikacji bez ludzkiej interwencji; tenże fakt martwi tych naukowców, którzy poświęcili swoje naukowe życie na badanie niszczycielskich skutków ludzkiej (auto)destrukcji. Należy do nich Amerykanin Eric Drexler, jeden z najlepszych współcześnych inżynierów molekularnych i promotor nanotechnologii na świecie. Wspomniał on m.in. o możliwości zjawiska tzw. „szarej plagi” spowodowanej przez biliony nanocząsteczek, dokonujących samoreplikacji w sposób niekontrolowany na obszarze globu, dokonując zniszczenia biosfery i likwidując wszelkie formy życia (zwierząt, roślin i ludzi). W efekcie tego nanorozwoju, Ziemia zacznie być rządzona przez szarą, inteligentną nanomasę. Co zaskakujące, ta apokaliptyczna wizja rozwoju nie została stworzona przez przeciwników nanotechnologii, ale przez jej apologetów, w a tym wypadku przez jednego z największych współcześnie żyjących naukowców w USA. Cytując:

(..) Nano – samotworzące się na podstawie wcześniejszych wersji replikacji – cząsteczki mogą skutecznie konkurować z roślinami, wytwarzając niejadalne liście. Wszystkożerne odporne bakterie mogą skutecznie konkurować z prawdziwymi bakteriami, mogą się rozprzestrzeniać jako dmuchane pyłki, replikować bardzo szybko i zamienić ziemską biosferę w pył w przeciągu kilku dni…

(…) Dlatego też Nano – samotworząca się – kopia będzie w stanie w przeciągu tysiąca sekund stworzyć swoją kopię, potem te dwie stworzą kolejne kopie a po dziesięciu godzinach będziemy mieli już nie 36 nanokopii, tylko więcej niż 68 milionów. W przeciągu dnia ich waga wyniesie tonę, a w ciągu w dwóch dni będą ważyć więcej, niż waży Ziemia. Po czterech następnych godzinach, ich kombinowana masa przekroczy ciężar Słońca i wszystkich planet Układu Słonecznego. (J)

Kolejny z naukowców, którzy skonstatował, że pracuje na rzecz zagłady Ziemi, promując Technologiczny Boom, to informatyk Bill Joy. Stwierdził mianowicie, iż robotyka, inżynieria genetyczna oraz nanotechnologia pociągają za sobą istnienie nowych rodzajów zagrożeń, z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia:

W specyficzny sposób roboty, genetycznie modyfikowane organizmy oraz nanoroboty mają wspólną cechę – zdolność do (samo) replikacji. Bomba eksploduje tylko raz, zaś robot może się mnożyć i mnożyć, szybko uciekając spod kurateli jego twórców. Zostać połkniętym przez szarą i lepką masę – to zdecydowanie bardziej przerażające niż depresyjny koniec człowieka na Ziemi, o wiele straszniejszy niż lód czy ogień. A tak może się stać przez przypadek, przez niewinny błąd w jednym z laboratoriów, który zawrze się w idiotycznym okrzyku „O cholera!” czy „Kurwa mać…! (K)

Spuścizna Unabombera:

Inteligentny czytelnik zada pytanie: Dlaczego naukowiec, pomimo tego, że zdał sobie sprawę, na rzecz czego pracuje w ramach Techno-przemysłowego Systemu, dalej to robi? Co spowodowało, że zdał sobie z tego sprawę, że zaczął mieć wątpliwości, jak współzałożyciel Sun Microsystems i współtwórca JAVA i protokołu JINI. Jego odpowiedź znajduje się poniżej:

Theodor Kaczynski, znany szerzej jako Unabomber: w ciągu siedemnastoletniej kampanii terrorystycznej, którą przeprowadził, jego bomby zabiły trzech ludzi i raniły wielu innych. Jednym z ciężko rannych był mój przyjaciel David Gelenter, jeden z największych „mózgów” tamtego czasu, wizjoner. Co więcej, jak wielu moich współpracowników, mieliśmy świadomość, że możemy być kolejnymi ofiarami. Akcje Kaczynski’ego były przestępstwami i dowodem na jego szaleństwo. Czuliśmy obecność haseł ludystów. (L) Jednak ta prosta konstatacja nie ujmuje wagi jego argumentacji. Muszę z ciężkim sercem przyznać, że była ona warta uwagi i zastanowienia. Cokolwiek by nie powiedzieć, Kaczynski, Unabomber, Klub Wolnościowy (lub jakkolwiek tego nie nazwiesz) miał Rację. Nie moralną, ale dosłowną.

Kontynuując – Bill, chciałby uniknąć zniszczenie planety i wyginięcie człowieka wraz z fauną i florą na skutek techno rozwoju: wyrzec się ich, ograniczyć badania w dziedzinie nanotechnologii, gdyż są one zbyt niebezpieczne, wprowadzić naukowe restrykcje w tym zakresie. Jednakże to, co ucieka niniejszej analizie, to fakt, że postęp technologiczny nigdy się nie zatrzymuje, prowadząc nas ku erze Dominacji w tym czy innym zakresie i skali. Być może są już naukowcy, którzy zdali sobie sprawę z faktu, że kontynuowanie badań w dziedzinie nanotechnologii jest amoralnym błędem i dlatego odeszli z pracy czy zrezygnowali ze stanowisk uniwersyteckich, ale na ich miejsce ciągle przychodzą nowi, których nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać.

Wojna była, jest i będzie źródłem olbrzymich dochodów:

Nanotechnologia ogniskuje swoje zainteresowania na strategicznych aspektach i polach kontynuacji Technologicznej Dominacji, co z kolei tłumaczy, dlaczego uczeni wymyślają i tworzą nowe rodzaje nanomateriałów oraz rozwijają nanobiotechnologię. Celem nie jest wyłącznie medyczna czy genowa modyfikacja, ale jeden z najsilniejszych powodów, a mianowicie wojna: nanowiedza, nanotechnika i nanotechnologia. Dlatego też miliony dolarów są corocznie przeznaczane na ten cel. Stworzenie nanorobotów czy nanocyborgów to nadrzędny cel naszej teraźniejszości – nie tylko, aby zniszczyć przeciwnika – zaprogramowanych w taki sposób, że kiedy znajdą się we wnętrzu ciała człowieka (czy robota, cyborga) zniszczyć jego mózg (i możliwie każdy inny organ) – ale żeby zapobiec atakom biologicznym, chemicznym, nuklearnym, radioaktywnym czy stworzyć broń o nowej jakości i sile.

Wielu naukowców dalej pracuje na zasadzie prób i błędów, chorobliwie oczekując holistycznie pojmowanych skutków oddziaływania milionów nanoczęści na ludzkość czy środowisko. Geny i cząsteczki nie mają bowiem pracować w izolacji ale wchodzić muszą (i będą) w rozmaite interakcje w ramach skomplikowanych systemów, będących skutkiem milionów lat ewolucji. Te zmiany w ramach Technologii i sposobów jej pojmowania będą źródłem wielu nowych, zewnętrznych problemów i perturbacji samego już systemu.

Firmy, które posiada i którymi zarządza Meksyk, doprowadzą do ograniczenia i zniszczenia Dzikiej (pod względem Ewolucji) Natury Człowieka, aberracyjnie definiując to jako Postęp. Instytucje rządowe, takie jak CONACYT (Narodowe Centrum Nauki i Technologii) oraz SNI (Narodowy Zespół ds. Badań) są – na dzień dzisiejszy – dwoma najważniejszymi ośrodkami, które zajmują się rozwojem Technologii w Meksyku. Ich dyrektorzy na przestrzeni wielu lat prowadzili badania w ramach ośrodków uniwersyteckich, wywierając tym samym nacisk na zmianę wszelkich form życia z perspektywy Techno-przemysłowego AntyŻycia.

Obszary zainteresowań:

Jeden z głównych ośrodków uniwersyteckich, który poświęcił się całości rozwoju nanotechnologii, to Technologiczny Instytut Wyższych Studiów w Monterrey, powszechnie znany jako Monterrey Tec. Większość jego pracowników naukowych to szaleni naukowcy, chcący doprowadzić do Technologicznego Przełomu, jak na przykład osoba Laury Palomares, inżyniera biochemii, która została w roku 2009 uhonorowana nagrodą Meksykańskiej Akademii Nauk za rozwój nanomateriałów, bazujących na proteinach wirusów i metalicznych cząsteczkach (M); pod każdym bionanotechnologicznym względem, Palomares stworzyła sztucznego wirusa, który jest w stanie leczyć choroby, takie jak biegunka. Zostało ogłoszone, żę nanoszczepionka jest bezpieczna w 100 procentach, ale o ilu substancjach możemy powiedzieć tego samego, nie udowadniając dodatkowo, że nie doprowadzą one do powstania nowych chorób poprzez nieznane chemiczne reakcje?

Szczepionka taka bowiem, wstrzyknięta w ludzkie ciało, może leczyć chory organ (także również zmodyfikowany), ale co w sytuacji, gdy dłuższa obecność wirusa doprowadzi do powstania chemicznych reakcji z danym organizmem czy otaczającym je środowiskiem, jeżeli całościowa struktura tych sztucznych wirusów jest tak trudna do całościowego rozpoznania (choćby ze względu na ich rozmiar)? Reasumując: wielu twierdzi, że Technologia pomogła medycynie być bardziej efektywną i dlatego nazywają nas wrogami ludzkości, kiedy to jednogłośnie sprzeciwiamy się stosowaniu szczepionek, leczących m.in. diabetyków, co z naszej perspektywy oznacza negowanie systemu (gdyż tworzy on szczepionki na choroby, będące efektem jego istnienia – przyp. Y.)

System Techno-przemysłowy zawsze utwierdzał jednych w przekonaniu, że najważniejsze jest wynalezienie Lekarstwa, być żyć lepiej poprzez efektywną i skuteczną ochronę zdrowia; ale to co, dla wielu pozostaje niewidoczne to fakt, ze owy System uzależnia ludzi w sposób całościowy od siebie, od pragnienia bycia zdrowym, kontynuując jednocześnie proces wyjaławiania ich oraz ich zdrowia przez Megamaszynę produkcji i konsumpcji, czyli mówiąc krótko robi wszystko, aby Dominacja mogła się bez przeszkód petryfikować (replikować i utrwalać). Tak wiec największa sztuczka systemu jest ciągle utrwalana (O), ułatwiając apologetom walkę z tymi, którzy sprzeciwiają się Technologii i ją odrzucają. (P)

Użycie zmodyfikowanych wirusów nie jest niczym nowym w nanotechnologii, naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) razem z kolegami z Harvardu, stworzyli komórkę, która dostarcza energii słonecznej w procesie fotosyntezy roślin. Należy pamiętać, że aby ten proces został zakończony potrzeba szeregu składników jak woda, dwutlenek węgla i światło słoneczne. Naukowcy – dzięki nanotechnologii – osiągnęli to poprzez odseparowanie tlenu z wody, celem produkcji wodoru, co umożliwia produkowanie energii. Dzięki temu zmodyfikowane wirusy mogą dokonywać jego absorpcji i produkować „słoneczne komórki”. To zarówno marzenie Totalnej Technologii, jak i już nasza obecna rzeczywistość.

Należy więc powiedzieć o niebezpieczeństwie związanym z tworzeniem tychże komórek, poprzez zmodyfikowane nanocząstki. Jak będą reagować te zmodyfikowane wirusy w przypadku nanotechnologicznej wojny, kiedy dojdzie do awarii jakiegoś laboratorium czy też eksplozji, w wyniku której dojdzie do skażenia powietrza, wody czy pożywienia w pespektywie globalnej? Wtedy wszyscy ci, którzy bronią nanotechnologii przejrzą na przysłowiowe oczy i stwierdzą, że ignorowali śmiertelne zagrożenie. Jak ta pozbawiona świadomości Laura Palomares i pozostali pracujący w Monterrey Tec. Należy też wspomnieć o innych:

  • Dr. Serguei Kanaoun (SNI) i jego projekt dot. kompozytowych materiałów mechanicznych (nanorurki)
  • Dr. Alex Elías Zúñiga i jego projekt nanomateriałów wykorzystywanych dla potrzeb medycznych
  • Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas – synteza materiałów o strukturze „nano”
  • Dr. Joaquín Esteban Oseguera Peña – termochemiczne próby z plazmą

Poniżej znajduje się lista dziedzin nauki, które cieszą się wielką estymą i prestiżem w kręgach akademickich, a bez wątpienia i bezpośrednio doprowadzą do wyniszczenia oraz końcowej zagłady naszej planety:. MechatronikaMechatronika

  1. Mechatronika
  2. Psychologia przemysłu
  3. Elektroniczna i elektryczna mechanika
  4. Robotyka i systemy cyfrowe
  5. Informatyka
  6. Zarządzanie systemami komunikacji i informacji

Wymienione kursy prowadzone są na wspomnianym wcześniej kampusie CEDETEC, stanowiąc część futurystycznego projektu Misja 2015, który to zajmuje się implementacją nanobioprzemysłowej technologii w poszczególne dziedziny meksykańskiego społeczeństwa, wiedzy i gospodarki. Celem ustabilizowania tych procesów modyfikacji, władze tegoż Uniwersytetu doprowadziły do powstania Kongresu Badań i Rozwoju, który oferuje stanowiska pracy pracownikom naukowym w tych sześciu powyżej wymienionych obszarach wiedzy i badań. Kolejne to: Biotechnologiczne Techniki Żywności, Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstw czy Rozwój Społeczny i Edukacja. CEDETEC jest miejscem, gdzie dochodzi do powstania synergii wysiłków naukowców, rządu i prywatnych firm oraz promocji tworzenia nowych miejsc pracy (w/w sektorach – przyp. Y.), akumulacji kapitału i rozwoju przedsiębiorstw, zajmujących się szeroko pojmowaną technologią, zwiększając jednocześnie atrakcyjność i rangę samego Uniwersytetu.

Tec. należy również do obszaru zainteresowań innego projektu, promotora technologii jak z koszmaru, zwanego Cluster (Klaster), zlokalizowanego w miejscowości Nuevo León. Celem tegoż projektu jest rozwój ludzkiego kapitału, finansowanie i implementacja nowych wizji biznesowych w projekty stricte nanotechnologiczne (R). Jego partnerami, między innymi są CEMEX (Meksykańskie Cementownie), Autonomiczny Uniwersytet w Nuevo León, Sigma (firma zajmująca się produkcją i dystrybucją produktów dla zwierząt) CIQA (firma zajmująca się tworzeniem nowych materiałów), Viakable (agencja zajmują się obsługą finansową na globalnym rynku), VAGO Industries (firma używająca węglowych nanorurek produkowanych przez Tec.), Stanowy Uniwersytet Arizony, Nemak (firma produkująca aluminiowe komponenty dla motoryzacji), I2T2 (Instytut Innowacji i Transferu Technologii), Whirpool, Cimav (Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii Materiałów Conacyt) i wiele innych. Wszystkie te instytucje, uniwersytety i firmy są zaangażowane w szereg innych projektów badawczych.

My koncentrujemy się na PIIT (Park Innowacyjności i Rozwoju Technologii), zlokalizowany w Apodaca, gdzie umiejscowiona jest większość strefy przemysłowej Monterrey. Posługując się oficjalnymi informacjami można dodać, że PIIT zajmuje obszar ponad 70 hektarów, prowadzi badania w ramach 11 ośrodków badawczych, dzielonych przez siedem Uniwersytetów: Autonomiczny Uniwersytet w Nuevo León, Technologiczny Uniwersytet Wyższych Studiów w Monterrey, Autonomiczny Narodowy Uniwersytet w Meksyku, Uniwersytet w Arizonie, Uniwersytet w Monterrey, Texas A&M oraz Uniwersytet w Texasie. Zleceniodawcy to m.in. Motorola, Pepsico, Sigma Foods, Viakable, Qualita, Prolec-GE, Cydsa, Metalsa, Furniture Manufacturers Association (Stowarzyszenie Producentów Mebli) itd. (S). Jak widać wyraźnie, Monterrey Tec. nie koncentruje się jedynie na nanotechnologii, ale również na informatyce. Cały świat, ukryty za komputerem, jest tworzony przez globalne korporacje, dowodząc potędze Systemu Dominacji.

Fałszywa rzeczywistość:

Każdego dnia zdajemy sobie sprawę, że człowiek oddala się niebezpiecznie od swoich naturalnych instynktów, żyjąc w fałszywej rzeczywistości portali społecznościowych, w ramach obsesyjnej idei update’owania swoich wirtualnych przestrzeni. Żyjemy w epoce cyfrowej, zaś System zawsze znajduje się w ciągłym ruchu, co doprowadziło nie tylko do tego, ze ludzie dokonali (samo)izolacji poprzez telewizję i „zakontraktowane” konsumpcyjne życie, ale jak również, iż olbrzymia sieć komputerowa została stworzona po to, aby ludzkość jako jeden zaprogramowany automat posłusznie służyła Systemowi, stabilizując jednocześnie istniejący porządek rzeczy.

Amerykański neurolog Gary Small (T) stwierdził, że nadużywanie Internetu może doprowadzić do zaburzeń w mózgu, w dodatku brak innych stymulatorów poza wymienionym obniża zdolności komunikacyjne, utrudniając tym samym bezpośrednią komunikację z drugim człowiekiem. To oznacza, że współczesna technologia informatyczna, z szerokiej perspektywy, prowadzi do izolacji jednostki, skutkując faktem, że ludzie pragną jedynie spędzać czas przed komputerem niż żyć aktywnie w ramach swoich kręgów rodzinnych czy przyjacielskich. Dodatkowo – codzienne nadużywanie komputera i Internetu prowadzi do obniżenia naturalnej zdolności do uważnego prowadzenia rozmowy z drugim człowiekiem, skutki czego mogą być katastrofalne – szczególnie dla małych dzieci i młodzieży. Deficyt uwagi może przybierać dramatyczne postaci i formy.

Formy życia, które są realizowane w ramach Techno-przemysłowego społeczeństwa w niczym nie pomagają, wręcz przeciwnie – tworzą niepewność oraz konieczność życia w kryzysie, czasie permanentnej zmiany i konieczności integracji z technologicznym medium, którym jest portal społecznościowy. Kiedy to coraz więcej „znajomych” i „przyjaciół” udaje się złapać w pułapkę Wielkiego Brata, ludzie zbiorowo czują, że się w istocie realizują, wtedy też pragną zawierać nowe kontakty, czerpać szerzej z „możliwości” jakie daje konsumeryzm – niszcząc tym samym Naturę (a równocześnie samych siebie).

Jednakże Gary Small nie opisał tych wszystkich zjawisk użycia komputera i Internetu, aby ostrzec ludzi. Nie powiedział tego celem zdyskredytowania Technologii ,dlatego, że ich rozwiązania tych problemów prowadzą ku rzeczywistości science-fiction. Gary oraz inni naukowcy są już, dzięki dostępności laserów, stymulowani i monitorowani poprzez systemy neuronowe; zaś w projektowanej przez nich przyszłości większość funkcji mózgu ma być zdalnie kontrolowana. Jakby tego było mało, tworzone są nowe małej wielkości implanty, które umożliwią człowiekowi ciągły kontakt z komputerem, dzięki czemu maszyna będzie mogła poznać zasady funkcjonowania ludzkiego mózgu (U).

Kontynuując temat informatycznych technologii, sławny FACEBOOK stał się centrum zainteresowania Techno-przemysłowego społeczeństwa, w którym to System „widzi” swoją szansę na kontrolowanie ludzkiego zachowania, co jest niezbędne dla stworzenia Nowego Porządku Świata. Jednym z trzech liderów FACEBOOK’a jest Peter Thel, amerykański biznesmen, który zaproponował całkowitą „likwidację” naturalnego świata i stworzenie świata cyfrowego. Analizując jego słowa – widzimy – że FACEBOOK nie jest tylko „głupim” portalem społecznościowym, ale swoistym społecznym eksperymentem kontroli umysłów, którego System Technologiczno-przemysłowy używa w celu zwiększenia skuteczności procesu wyłączania wszelkich aspektów naturalności w ludzkim zachowaniu i kontaktach, doprowadzając do całkowitej alienacji człowieka. Ten odrażający biznesmen nie ma jednak dość. Oprócz tworzenia tegoż społecznego narzędzia kontroli ludzkiej populacji, jest on również zaangażowany w badania nad sztuczną inteligencją i technologiami umożliwiającymi przedłużanie życia. W tym celu sprzymierzył się z Instytutem Sztucznej Inteligencji oraz brytyjskim naukowcem – biomedycznym gerontologiem Aubrey de Grey, który to z kolei pozostaje zaangażowany w rozwój nowoczesnych technologii oraz właśnie sposobów przedłużania ludzkiego życia.

Duża popularność wirtualnego świata Thiel’a jest możliwa, ponieważ ludzie uciekają od rzeczywistości, podążając w jej głąb niczym owce za swoim przewodnikiem bez jakiekolwiek krytycznego zastanowienia, nad tym, co robią. Podążają bezwiednie za atrakcyjnym światem postępu, gdzie dominuje bezsensowna, nierzeczywista i drażniąca rozrywka. Charakterystyka ludzi uzależnionych od Internetu i portali społecznościowych jest następująca: kompleks niższości oraz brak poczucia bezpieczeństwa w bezpośrednich kontaktach z innymi. Są oni w stanie szczerze rozmawiać tylko z kimś, kogo nie widzą, kto siedzi po drugiej stronie ekranu.

To pokazuje w jaki sposób Technologia, krok po kroku, uśmierca realne ludzkie kontakty, które są przecież naturalnym impulsem człowieka, jako gatunku z definicji stadnego. Nie mówimy tu oczywiście o budowaniu relacji czy przyjaźni, które ufundowane są na dyskryminacji. (ITS odrzuca hipokryzję buddyzmu oraz zjawisko „przesocjalizowania”), ale o zdrowych związkach ze swoją rodziną czy znajomymi; Technologia separuje nas od siebie tworząc tym samym emocjonalną pustkę, której wyrazem są e-maile czy posty na rozmaitych forach. Widząc to wszystko, wolelibyśmy wierzyć, że czytamy jedynie literaturę science-fiction. Niestety tak nie jest. To jest właśnie efekt działania Technologii, to nasza rzeczywistość. Tworzy z nas tchórzy i miernoty, które nie są w stanie stawić oporu Systemowi.

Oczywiście istnieje o wiele więcej wynalazków, które w sposób dosłowny mają doprowadzić do konwersji człowieka w maszynę. Przykładem mogą być mikrochipy umieszczane pod skórą, które są już wykorzystywane w krajach tzw. pierwszego świata. O „efektach” ich działania przekonamy się wkrótce. Naukowiec Mark Gasson, członek Szkoły Systemów Inżynieryjnych, Uniwersytet Czytelnictwa w Anglii, był pierwszym przypadkiem, jedynym w roku 2010, „zamontowania” czipu pod skórą (V). Możemy się dowiedzieć, że Gasson był pierwszym człowiekiem, który został zarażony wirusem komputerowym, dodatkowo był z tego faktu dumny. Po raz kolejny można powtórzyć – ludzka głupota nie zna granic (W). Nacisk tego typu na Technologię jest alarmujący, oni (naukowcy i pracownicy nauki – przyp. Y.) testują na sobie techniki kontroli i manipulacji, a potem ucząc się na błędach, dokonują wdrożenia tychże rozwiązań do społeczeństwa, które najpewniej przyjmie te wszystkie nowinki ochoczo i z poczuciem zadowolenia.

Opór:

Opisywana powyżej krytyka nanotechnologii, społeczeństwa informatycznego i technik informatycznych, efektów oraz skutków ich oddziaływania dała nam wiele powodów do przeprowadzenia ataku na Monterrey Tec. w poniedziałek rano, w dniu 8 sierpnia 2011 roku.

Indywidualiści Zmierzających w stronę Dzikości (ITTW) pozostawili na jego terenie paczkę do złudzenia przypominającą korespondencję, która to została wypełniona przez materiał wybuchowy, składający się z dynamitu, siarczanu amonowego, galwanizowanych przewodów, małej żarówki oraz baterii. Była ona pierwotnie przeznaczona wyłącznie dla koordynatora CEDETEC, Dr. Armando Herrera Corral’a, ale ostatecznie raniła także Dyrektora Nauk Inżynieryjnych i specjalistę w konstruowaniu robotów, Alejandro Aceves López’a. Wybuch uszkodził także jeden z budynków zlokalizowanych w ramach Tec. Tak, jak podała prasa (X), w środku wybuchowej paczki zostawiliśmy wiadomość/groźbę podpisaną przez ITS. Została ona zniszczona przez wybuch, ale to bez znaczenia – niniejszy tekst jest, po części, jej powtórzeniem.

Oczywiście, pomimo tego, że takie właśnie ataki (w kontekście uzyskanego efektu – przyp. Y.) nie miały miejsca w poprzednich latach, nie jest to odosobniony wypadek. Wcześniej atakowaliśmy inne Uniwersytety, ta sprawa nabrała zaś specjalnego rozgłosu, gdyż ranni zostali „znany uczeni” i eksperci (można dodać, że wcześniejszy atak został przeprowadzony w dniu, w którym to studenci i studentki udawali się na wakacje), a ranny został tylko ochroniarz, więc sprawa nie nabrała rozgłosu.

Idea:

Powtarzamy: ITS działa bez współczucia i bez litości, akceptując naszą odpowiedzialność za każdy akt przeciwko tym, którzy są winni dewastacji naszej planety. Nie jesteśmy grupą sabotażystów (nie podzielamy bowiem idei sabotowania czy niszczenia własności jako takiej). Podjęliśmy decyzję, aby atakować osoby bezpośrednio odpowiedzialne za niszczenie planety i środowiska naturalnego oraz przekształcenia je w sztuczne środowisko.

Prognozowana doza pogardy, jaka miała nas spotkać, nie okazała się wystarczająca (Z). Nazwano nas terrorystami, bezużytecznymi członkami społeczeństwa, co przyjmujemy dziękczynnie za komplement. Powtarzamy: nie jesteśmy zwykłymi sabotażystami podkładającymi bomby, jesteśmy czymś więcej, ale jeżeli nazywają nas terrorystami, to mają rację bowiem naszym podstawowym celem jest zabijanie naukowców, badaczy, profesorów i innych śmieci, którzy chcą zredukować naszą planetę do poziomu miejskiego odpadku.

Udział w śledztwie brał m.in. Departament Obrony, PGR, Minister Spraw Wewnętrznych, PGJEM, ASE oraz inne korporacje zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie mówimy: szukajcie, ile chcecie, tylko się ośmieszycie.

Lider projektu mającego na celu stworzenie humanoida (Alejandro Aceves López) oraz jeden z dwóch szefów Parku Technologicznego (Armando Herrera Corral) mają od teraz „wytatuowane” za pomocą blizn symbole Anty-Technologicznej grupy ITS (Indywidualistów Zmierzających w stronę Dzikości).

To logiczne, że będziemy kontynuować tego typu akty oporu: pozostali naukowcy i cała reszta „technoidiotów” musi słono zapłacić za zbrodnicze konsekwencje swoich działań; i lepiej, żeby spotkała ich kara właśnie z naszej ręki.

Natura jest Dobra, Cywilizacja jest Zła…

Przypisy:

(A) Informacje z El Economista, 28 lutego 2011 roku.

(B) Pierwsza „wiadomość” od ITS była to paczka-bomba adresowana do dyrektora UPVM w dniu 14. Kwietnia 2011 roku. Wybuch ranił zaledwie jednego z ochroniarzy.

(C) Druga „wiadomość” od ITS to wybuch na obszarze kampusu UPVM w dniu 9. Maja 2011 roku. Prasa zgodnie milczała na ten temat.

(D) Chociaż dokonaliśmy już rozbioru terminu „rewolucja” w naszych wcześniejszych komunikatach, opisany został on dotychczas bardzo skromnie. Zasadniczo krytykujemy ten termin, kiedy słyszymy, że jakieś jednostki lub grypy definiują się właśnie w ten sposób. Jedynie rewolucyjny jest System, który w sposób zdecydowany i właśnie rewolucyjny doprowadzić chce do wprowadzenia sztucznego porządku i sztucznej rzeczywistości, poprzez dokonaną już Rewolucję Przemysłową i obecną Rewolucję Nanotechnologiczną.

(E) Więcej na ten temat czytaj w Manifeście Unabombera: Przemysłowe Społeczeństwo i jego Przyszłość.

(F) Reszta naukowców również pozostaje w ramach tychże nauk celem uzyskania wysokiego statusu społecznego na poziomie narodowym i międzynarodowym, prywatnie i publicznie; jednakże altruistyczna idea, że pracują oni w pocie czoła na rzecz Ludzkości to horrendalna bujda.

(G) Informacje z El Economista, 28 lutego 2011 roku.

(H) Konferencja przeprowadzona na Publicznym Uniwersytecie Navarry w Hiszpanii w dniu 9. marca 2011 roku.

(I) Termin użyty w książce Erica Drexler’a Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology wydanej w 1986 roku.

(J) Dane z książki Erica Drexler’a Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology wydanej w 1986 roku.

(K) Porównaj: Bill Joy Why the future doesn’t need us.

(L) Tutaj Bill nie zrozumiał kim w istocie jest Ted. Sprawdź termin: luddyści. Tak więc nie można skategoryzować Kaczynski’ego jako Luddystę czy Neo-Luddystę.

(M) Przyczynia się tym samym do tego, jakoby proces tworzenia był (podobno) lekiem na grypę, nawiązując do magazynu Science Journal.

(N) ITS twierdzi, że zdrowie w ramach Cywilizacji jest przewartościowane, jeżeli wszystko jest bowiem chore, nic nie jest (bo nie może być) zdrowe.

(O) Więcej w: Największa Sztuczka Systemu autorstwa Ted’a Kaczynski’iego.

(P) Być może to kontrproduktywne, aby pisać o krytyce Technologii i używać maszyny ale jest to konieczne do zachęcenia kolejnych do walki z Systemem. W żadnym stopniu nie usprawiedliwiamy (użycia) Technologii.

(Q) Notatka ITS tłumaczy znaczenie słowa Cluster.

(R) Informacja zaczerpnięta z misji i wizji Cluster.

(S) Informacja uzyskana od klientów i osób wspierających PIIT.

(T) Gary Small, autor książki iBrain, jest współcześnie jednym z najważniejszych neurobiologów w USA. Jest szefem Centrum Badania Pamięci i Starzenia w Instytucie Neuronauk i Ludzkiego Zachowania Uniwersytetu Kalifornii (UCLA).

(U) Wywiad z Gary Small: Czy Internet przyśpiesza nasz mózg?

(V) Jordan Hall, 26. maja 2010 roku.

(W) Einstein powiedział: „tylko dwie rzeczy są bezkresne: Wszechświat i ludzka głupota. Nie jestem pewny tego pierwszego…”

(X) 10 faktów dotyczących wybuchu w Monterrey Tec., El Universal EdoMex, 8. sierpnia 2011 roku.

(Y) Ładunek eksploduje na Uniwerytecie Tultitlán, jedna osoba ciężko ranna, Milenio, 20. kwietnia 2011 roku.

(Z) CNDH otwarcie potępia eksplozję w Tec., El Universal, 8. sierpnia 2011 roku.